Kulturmiljöanalysen är klar

Möjliga lösningar för bevarande, flytt och återskapande har undersökts.

Plats: Päronsalen, Kiruna stadshus

Datum & Tid: onsdag den 4 juni 2014 klockan 10:30

Medverkande: Kristina Zakrisson, Ordförande kommunstyrelsen Siv Gunillasson, Ordförande fritids- och kulturnämnden Anja Taube, Förvaltningschef fritids- och kulturförvaltningen Clara Nyström, Kommunantikvarie Annie Arnqvist, Konsult Arnqvist & Sivenbring AB 

Kiruna kommuns kulturmiljöanalys är nu klar. I analysen finns rekommendationer och riktlinjer för hur kulturmiljön i Kiruna kan tillvaratas och bli en resurs i det nya Kiruna. En viktig del av analysen är värderingen av hus och miljöer där möjliga lösningar för bevarande, flytt och återskapande i nya områden och sammanhang har undersökts.

Bakom analysen står Fritids- och kulturförvaltningen samt Miljö- och byggnadsförvaltningen vid Kiruna kommun.

Välkommen!

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson