Kommunledningens arbetsfördelning

Kirunas kommunledning presenterar hur de kommer att lägga upp arbetet i syfte att skapa trygghet i utvecklingen av både Kiruna stad och landsbygd samt en samsyn och stabilitet under kommande mandatperiod.

Plats: Kiruna Stadshus, kommunalrådets tjänsterum

Datum & Tid: torsdag den 18 december 2014 klockan 9:00

Medverkande: Kristina Zakrisson kommunstyrelsens ordförande. Niklas Sirén kommunstyrelsens vice ordförande. Stefan Sydberg kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Upplysningar: Kristina Zakrisson, kommunalråd, 070-736 56 57 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson