Stort intresse för att bygga i det nya Kiruna

Tolv byggföretag har anmält intresse att bygga i nya Kiruna i och med den inbjudan till markanvisning som kommunen har skickat ut. ”Det känns väldigt roligt att det är så många som har lämnat förslag”, säger Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson.

Tidigare i höst skickade Kiruna kommun ut en inbjudan till markanvisning för tio kvarter i Kirunas nya stadskärna där torg och handelsgata ska ligga. Inbjudan innebar att byggföretag kunde lämna förslag på vad de ville bygga samt hur byggnaderna skulle kunna se ut. I de tio kvarteren är tidigare bestämt att kommunens bolag Kirunabostäder AB kommer att bygga och disponera kvarter 8. Dessutom äger gruvföretaget LKAB mark och har beslutat att tills vidare behålla kvarter 4 och 6.

I inbjudan till markanvisning så angav kommunen sju stadsbyggnadsprinciper som byggföretagen hade att följa. Principerna är knutna till utvecklingsplanen för den nya stadskärnan, som kommunfullmäktige antog i våras. I februari 2015 avgörs vilka företag som erbjuds möjlighet att bebygga de olika delarna av marken.

-Siktet är att vi inom fem år ska ha ett nytt centrum. Det jobbet börjar riktigt på allvar nu, avslutar Kristina Zakrisson, kommunalråd.

För ytterligare upplysningar: Kristina Zakrisson, kommunalråd, 070-736 56 57, Eva Ekelund, mark- och exploateringschef 0980-755 82, Göran Cars, stadsutvecklare 0980-707 07.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson