Ny utbildning ger möjlighet till jobb hos kommunen

För att råda bot på vikariebrist och svårigheter att rekrytera personal provar Kiruna kommun i samarbete med SFI och Arbetsförmedlingen nu nya vägar.

I början av februari startade Kiruna kommun en utbildning i samarbete med SFI och Arbetsförmedlingen. Syftet med utbildningen är att hjälpa arbetssökande och personer som nyligen kommit till Sverige in på arbetsmarknaden. Utbildningen inleds med två introduktionsveckor där eleverna bland annat får lära sig om kommunens olika verksamheter, vår värdegrund och den fackliga organisationen. De får även gå en mindre brandutbildning samt lära sig om ergonomi och första hjälpen. Introduktionsveckorna täcker upp många olika områden eftersom de följs av en lång praktikperiod då eleverna kan få praktikplats på bland annat räddningstjänsten, ungdomens hus eller inom socialförvaltningen.

- Eleverna praktiserar till att börja med 12 veckor på en eller flera av kommunens verksamheter. Sedan får de möjlighet till ytterligare fyra veckors fördjupad praktik som slutligen kan leda till sommarjobb, säger Ulrika Karlström, projektledare.

För Kiruna kommun är utbildningen en av åtgärderna för att underlätta personalförsörjningen inom de områden där bristen på personal är stor, bland annat vård och omsorg.

- En av anledningarna till att vi valde att starta utbildningen just nu är för att eleverna ska hinna bli klara innan sommaren då vikariebristen inom kommunen är som störst, säger Ulrika Karlström.

För att få delta i utbildningen krävs att man är inskriven i något av Arbetsförmedlingens jobbgaranti-program, JOB eller UGA, eller att man som nyanländ till Sverige har fått sitt uppehållstillstånd. Totalt har drygt 20 personer anmält sig, men fler har visat intresse för utbildningen och det är inte omöjligt att den kommer att hållas vid fler tillfällen i framtiden.

- För eleverna är det här en stor möjlighet till anställning hos kommunen. Att så många har varit intresserade gör såklart att chansen till fler utbildningstillfällen ökar, säger Ulrika Karlström.

De två introduktionsveckorna är precis avslutade och med start vecka 8 kommer eleverna att påbörja sin praktik som pågår till början av sommaren 2015.

För ytterligare upplysningar: Ulrika Karlström, projektledare socialförvaltningen, 072-5275276. Monica Isaksson, enhetschef arbetsmarknadsenheten, 070-6291523.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson