Fler markanvisningsavtal klara

Idag går markanvisningsavtalen för kvarteren runt torget upp för beslut i kommunstyrelsen. Det är markanvisningsavtal med Skanska, K2A, HSB samt avsiktsförklaring med LKAB för byggnation i nya Kiruna.

Samtidigt ska kommunstyrelsen godkänna förstudien för kvarter 5 och besluta om genomförande av upphandling för byggprojektet. Det innebär att processen går in i nästa skede. Nu fortsätter arbetet med utvecklingen och preciseringen av projekten, tidplaner för byggstart, kvalitetsprogrammen med mera. Ambitionen är att byggstart sker 2017/2018 och inflyttning 2020.

– Med markanvisningsavtalen och avsiktsförklaringen är ett viktigt steg taget för att kunna förverkliga kommunens utvecklingsplan för nya stadskärnan. Arbetet följer stegen i en normal utveckling av ett stort utbyggnadsprojekt. säger Börje Klingberg, sakkunnig för kommunen.

– Nu går allt enligt plan, det känns väldigt roligt att mer och mer börjar falla på plats. Finansieringen av E10an är klar, markanvisningsavtalen runt torget är klara, och efter avtalet med Coop ser vi att det finns ett stort intresse från andra aktörer att vara med i nya storhandelsområdet och i nya centrum, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd, Kiruna.

Fakta
Följande markanvisningsavtal går upp för beslut i kommunstyrelsen:

Skanska som avser bygga kvarter 10, planerad byggstart 2018.
K2A avser bygga kvarter 2, planerad byggstart hösten 2018.
HSB avser bygga del av kvarter 3, planerad byggstart 2018.
Kommunstyrelsen beslutar om avsiktsförklaring för LKAB, som planerar att bygga kvarter 4 och 9. Planerad byggstart 2018.

Kommunstyrelsen beslutar även om förstudie och upphandling för kvarter 5, dvs. Folkets hus/Kulturhus och stadsbibliotek, med planerad byggstart 2017.

Markanvisningsavtal för kvarteren 6-9 kommer att beslutas i ett senare skede, efter årsskiftet 16/17.

Marksanvisningsavtal för kvarter 1 som byggs av KBAB, har beslutats tidigare under hösten 2016.

För ytterligare upplysningar:
Kristina Zakrisson, kommunalråd. Telefon: 070-736 56 57.
Börje Klingberg, f.d. fastighetsdirektör, Malmö stad. Sakkunnig för Kiruna kommun. Telefon: 070-665 31 42.
Eva Ekelund, mark- och exploateringschef. Telefon: 0980-755 82.
Bernt Lundstedt, Skanska Sverige AB. Telefon: 070-662 88 29.
Mattias Lundström, VD HSB Norr. Telefon: 070-313 36 00.
Johan Knaust, VD K2A. Telefon: 070-740 04 50.
Mikael Westerlund, LKAB. Telefon: 0980-713 60.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson