Kiruna stadsomvandling möjliggör utveckling av smart teknik

Nu tar Kiruna kommun och IT-tjänstföretaget CGI gemensamt första steget i att testa och använda de smarta glasögonen Microsoft HoloLens för att se infrastruktur under jord.

Idén att använda så kallad mixad verklighet eller ”mixed reality”, föddes ur Kiruna stadsomvandling. Kiruna kommun har fått finansiering av Vinnova i projektet Innovationsplattform Kiruna för att ta fram smarta och hållbara lösningar som ska fånga de behov som stadsomvandlingen identifierar. I samverkan mellan kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska detta leda till nya affärsmöjligheter.

– Det är viktigt att fånga de erfarenheter och innovationer som uppstår ur Kiruna stadsomvandling och omvandla dem till affärer. Det breddar vårt näringsliv. Att CGI tar steget att använda stadsomvandlingen som grund för innovation är positivt för Kiruna kommun, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd.

Tekniken att skapa en mixad bild av verkligheten genom Microsoft HoloLens gör det möjligt att visualisera till exempel vatten- eller fjärrvärmeledningar som ligger under marken. Hologramtekniken lägger till grafisk information på den verkliga bilden som ögat ser och skapar realistiska visualiseringar. I kombination med noggrann positionering kan det utvecklas till ett bra hjälpmedel. Läckor i ledningar blir lättare att lokalisera och det går att gräva med större precision än tidigare vilket är tids- och kostnadseffektivt.

– Vi är glada över att vara med och förenkla Kirunas omvandling. Med ny teknik uppstår många outforskade möjligheter, men jag hade inte kommit på den här idén till innovation utan den lokala närheten till kommunen. Det finns mycket att vinna på att hantera den underjordiska infrastrukturen med större precision och proaktivitet, säger Robert Ylitalo, chef för affärsutveckling på CGI i norra Sverige.

– När vi använder Kirunas stadsomvandling som testbädd för innovativa och hållbara lösningar skapar vi inte bara en ny hållbarhetsnäring i Kiruna. Kirunaborna får dessutom en smart och hållbar stad att leva och bo i, säger Mats Nilsson chef hållbarhet och affärsutveckling på Tekniska Verken.

För ytterligare upplysningar: Mats Nilsson, chef hållbarhet och affärsutveckling, Tekniska Verken. Telefon: 0980-705 30, Robert Ylitalo, chef för affärsutveckling på CGI i norra Sverige. Telefon: 0980-39 37 08

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson