Skoterförbud inom Gabna sameby

Regeringen har ändrat kommunens beslut om skoterkörning i området.

Gabna sameby har överklagat Kiruna kommuns beslut om tillfälligt skoterförbudsområde. Regeringen beslutar att ändra Kiruna kommuns beslut på så sätt att förbud mot skoterkörning ska gälla i det av kommunen angivna området från och med 2017-03-22 till och med barmarksperioden.

Förbudet gäller ej:

- Vissa vedertagna färdstråk i området fram till den 18 april

- Statliga eller kommunala tjänstemän under tjänsteutövning

- Fastighetsägare/stugägare/turismnäring som endast kan ta sig till fastighet med skoter

- Jag har viss förståelse för regeringens beslut angående uppehållet under påskledigheten. De godkände ju dock färdstråken inom området vilket innebär att det ändå går att förflytta sig inom området fram till 18 april. Det är många olika intressen att ta hänsyn till och regeringens bedömning är att rennäringen, som är ett riksintresse, väger tyngst, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson.

För ytterligare upplysningar: Kristina Zakrisson, telefon: 070-7365657

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson