Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Information om hot mot förskola

Den 19 juni uppmärksammade vårdnadshavare och personal att det förelåg ett hot mot en förskola i Kiruna kommun. Ansvarig förskolechef och förvaltningsledning blev informerade om detta under förmiddagen.

- Vi har vidtagit åtgärder enligt försiktighetsprincipen. En polisanmälan är gjord och polisen analyserar materialet och återkommer till oss med en bedömning av läget. Polisen är på plats på förskolan och personal har startat telefonkedjor med vårdnadshavare. Förskolan töms för närvarande, säger biträdande förvaltningschef Conny Persson.

För ytterligare upplysningar: Conny Persson: 0980-70334

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson