De har tilldelats Lina Hjorts kulturstipendium och Hjalmar Nyströms föreningsstipendium

Under invigningen av Kirunafestivalen torsdag den 27 juni delade Kiruna kommuns kultur- och utbildningsnämnds kulturutskott ut Lina Hjorts kulturstipendium och Hjalmar Nyströms föreningsstipendium för 2018.

Lina Hjorts kulturstipendium, som sedan en lång tid tillbaka delats ut för att "premiera allmänkulturell insats inom Kiruna kommun eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området", för 2018 har tilldelats Doris Wiklund.

Motivering:
"Kiruna Kommun tilldelar härmed Doris Wiklund Lina Hjorts Kulturstipendium för hennes långa, idérika och kreativa arbete inom att bevara och väcka intresset kring det textila arvet och i synnerhet vävkonstens traditioner och möjligheter.
Doris Wiklunds konstnärskap återspeglar starkt naturen och vardagen i Kiruna och är en stor inspiration för kommande generationer."

Doris Wiklund tog emot ett stipendium på 10 000 kr vid invigningen av Kirunafestivalen torsdag den 27 juni.

Kiruna Kommun riktar även ett stort tack till Doris make Jean Wiklund som har haft en stor del i parets gemensamma kulturgärning. De har tillsammans utgivit ett antal publikationer om textil vävkonst på ett nationellt och internationellt plan vars kunskaper och rikedom lever vidare.

Det senaste stipendierna har erhållits av:
Kenneth Johansson, Föreningen Kirunas Rötter (2015)
Björn Petterson Thuuri, musiker/eldsjäl (2016)
Johan Ylitalo, fotograf (2017)

Hjalmar Nyströms föreningsstipendium, som årligen utdelas för att "främja ideellt ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun" för 2018 har tilldelats Boxningsklubben BK Winter.

Motivering:
"Boxningsklubben BK Winter är en av Kirunas äldsta idrottsförening och grundades redan 1934. Föreningen erbjuder kvalitativ träning för tjejer och killar inom ett brett åldersspann och med ett stort engagemang av trogna ledare. Föreningen arbetar aktivt med inkludering och tillgänglighet och visar på att boxning är en seriös idrottsgren som vilar på hälsa och sunda värderingar. Föreningen är även representerad vid ett flertal tävlingar upp till SM-nivå.
Kiruna Kommun vill med tilldelningen av Hjalmar Nyströms föreningsstipendium erkänna och uppmuntra föreningens goda arbete och ideella engagemang och tillönska dem stort lycka till i framtiden"

BK Winter tog emot ett stipendium på 10 000 kr vid invigningen av Kirunafestivalen torsdag den 27 juni.

Det senaste stipendierna har erhållits av:
K3 Kiruna Klätterklubb (för 2015)
Soppero Sameförening (för 2016)
Kiruna handbollsförening (för 2017)

 

För ytterligare upplysningar: Malin Rolund, kultursekreterare, tel. 0980-708 83

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson