Ungdomar tränas för nödlägen - krisberedskapsveckan 2021

Under årets krisberedskapsvecka får gymnasieungdomar lära sig att klara sig själva och hjälpa andra i krislägen. Arrangemanget är ett samarbete mellan Lapplands Gymnasium, Försvarsmakten och Kiruna kommun.

Krisberedskapsveckan 2021 går ut på att öka samhällets motståndskraft mot påfrestningar genom att utbilda ungdomar ur gymnasieskolans årskurs 2 i att hantera olika typer av nödlägen genom att kunna:

  • göra upp eld
  • släcka bränder med brandsläckare och brandfilt
  • kunna ge hjärt- och lungräddning och första hjälpen
  • orientera sig i terrängen och fastställa egen position för att kunna tillkalla hjälp

Ungdomarna ska också efter genomförd utbildning ha grundläggande kunskaper om hur samhällets krisberedskap fungerar och om den enskildes ansvar för sin egen säkerhet.

Utbildningen genomförs på Kiruna räddningstjänsts övningsfält vid nya brandstationen den 28-29 september (vecka 39). Den besöks även av representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Arrangemanget genomförs under covid-säkrade former.

För ytterligare upplysningar: Anders Karlsson, förvaltningschef Miljö- och byggnadsförvaltningen, telefon: 0980-70424, e-post: anders.karlsson@kiruna.se

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson