Brist på sommarvikarier inom vård och omsorg

Kombinationen av en växande befolkning och en ökad andel äldre, medför en betydande ökning av efterfrågan på arbetskraft inom vård och omsorg. Samtidigt har tillgången på gymnasialt vård- och omsorgsutbildade minskat, vilket innebär en brist på dessa. Detta påverkar även Kiruna kommun.

Det saknas sommarvikarier inom vård och omsorg i Kiruna kommun. Socialförvaltningens chef Mona Holmström går nu ut med en vädjan om att de som tidigare jobbat inom området ska söka jobb vid förvaltningen.

Jag skulle vilja vädja till dem med tidigare erfarenhet från och vård och omsorg att komma och jobba med oss, säger hon.

Sommarens behov av vikarier inom socialförvaltningen är i dagsläget alltså inte uppfyllt. Förvaltningen har vidtagit flera åtgärder, som inte gett tillräcklig effekt.
- Vi har gjort kampanjer i utvalda städer i södra Sverige och sett till att de som kommer utifrån ska ha boende. Vi har också kommit överens om flytt av huvudsemester för all personal, extrapass och ersättningar, samt planer för prioritering av insatser. Fler åtgärder är på gång i detta nu, säger Mona Holmström.

På grund av personalbristen ser nu verksamheterna inom förvaltningen över rutiner och prioritering av arbetsuppgifter för att säkerställa insatser i möjligaste mån. Fokus är att säkerställa att insatser och prioriteringar sker utifrån brukarens behov av mat, dryck, läkemedel och personlig hygien i första hand.

När det inte finns tillräckligt med den personal, som arbetet kräver och arbetsanhopningar uppstår kommer prioriteringar att göras i det dagliga arbetet.
- Det kan handa om att insatser senareläggas, det vill säga att förvaltningen kommer behöva förskjuta tiden då vi utför till exempel morgonhjälp.

Socialförvaltningen kommer att planera om arbetet så långt som möjligt i dialog med den som har insatser. Detta kan innebära att vissa beviljade insatser inte kommer utföras enligt tidigare planering utan måste planeras om till annat tillfälle. Därför är det extra viktigt att insatser avbokas i god tid.

Det kan bli så att vi måste prioritera bort bland annat städ och social samvaro, men vår ambition är att säkra brukarens behov och planera bemanningen på bästa möjliga sätt, säger Mona Holmström.


Mona Holmström, chef socialförvaltningen. Klicka på bilden för nedladdning.

För ytterligare upplysningar:

Mona Holmström, chef socialförvaltningen, telefon: 0980-706 26, e-post: mona.holmstrom@kiruna.se

Siv Gunillasson-Sevä, ordförande socialnämnden, telefon: 070-2322588

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson