Kiruna står inför stora ekonomiska utmaningar

Kirunas nya stadskärna augusti 2023. Bilden kan användas som pressfoto. Foto: Åke Jönsson

I Kiruna kommun finns enorma möjligheter lång tid framöver, tack vare det urstarka näringslivet. Framtidsprognosen är 50 år bara när det gäller mineraltillgångar. Förutom gruvnäringen finns en växande rymdindustri och en besöksnäring som slagit nya rekord. Intresset för Kiruna växer i takt med den nya stadskärnan.

Övriga Europa riktar sina blickar mot Kiruna och allt som händer här. Ambassadörer från världens alla hörn har besökt Kiruna under vintern och våren.

De förundras över våra möjligheter. Kiruna ligger i framkant och vi ser att nyfikenheten på vår kommun växer, säger Sanna Inga Poromaa, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (V).

Antalet bostäder ökar hela tiden tack vare stadsomvandlingen. Det är inte bara i centralorten fler bostäder behövs. Det har även skapats möjlighet för fler bostäder i Abisko genom försäljning av mark för bostadsbyggande. Det finns också intresse av att i närtid utöka bostadsbeståndet i Svappavaara.

Vi har i kommunledning utvecklat ett gott samarbete med LKAB och under sommaren har vi förhandlat fram ett 50-tal lägenheter som kan hyras ut till kommunens gymnasielever och lärar Vi jobbar dagligen med att skapa förutsättningar för fler bostäder och ett mer diversifierat näringsliv. Flera stora etableringar är på gång i Kiruna kommun, säger säger Mats Taaveniku, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande (S).

Samtidigt som Kiruna är hett och behöver växa finns stora ekonomiska utmaningar. Kostnaderna under 2024 beräknas öka med 156 miljoner kronor i jämförelse med innevarande år. De ökade kostnaderna består av mer pengar till pensioner, ökade räntekostnader och inflation. Totalt är det 110 miljoner i fördyringar som kommunen inte kan påverka. Förutom det tillkommer ökade avskrivningar och driftskostnader med omkring 46 miljoner kronor, främst beroende på stadsflytten. Detta sker samtidigt som regeringen kraftigt har dragit ned finansieringen för regionerna och kommunerna.

- Vi gör vad vi kan för att påverka regeringen att tillskjuta extra medel för att dels klara de kostnader som inte beror på oss, dels också för att täcka kostnaden för ökade avskrivningar som till största delen beror på stadsflytten. Överenskommelsen som träffades för snart 20 år sedan slog fast att Kirunas medborgare inte ska betala för stadsomvandlingen och vi kommer att strida för att den överenskommelsen följs,” säger Mats Taaveniku.

Kommunens budgetarbete framåt innebär att titta på ekonomin både på kort och lång sikt, samtidigt som det behövs en befolkningsökning för att klara det uppdrag staten ålägger kommunerna. Utan fler invånare blir det svårt att resurssätta skolan, vård- och omsorg samt övriga verksamheter som kommunen ansvarar för.

Vi har blivit valda för att ta ett ansvar för kommunen och vi måste göra det vi kan för att hantera de ökade kostnaderna, därför kommer vi behöva vända på alla stenar för att hitta utgifter som vi inte behöver. Ett är dock säkert, våra prioriteringar kommer att vara skolan och omsorgen!”, Emilia Töyrä, kommunstyrelsens vice ordförande (S)

För ytterligare upplysningar:
Mats Taaveniku, kommunstyrelsens ordförande, telefon: 070-3167477
Emilia Töyrä, kommunstyrelsens vice ordförande, telefon: 072-5383067
Sanna Inga Poromaa, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, telefon: 076-1391074

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson