LKAB och Kiruna kommun överens om ersättning för ökade kostnader

LKAB:s styrelse har fattat beslut om en extra utbetalning på 227 miljoner kronor till kommunen för oförutsedda kostnader i samband med stadsomvandlingen.

Hittills har LKAB ersatt Kiruna kommun med cirka 5 miljarder kronor i ekonomisk ersättning och fastigheter för cirka 2,5 miljarder kronor. I avtalet om ersättning finns också en pott för oförutsedda utgifter på totalt 350 miljoner kronor.

– Det är en självklarhet att vi ska ersätta kostnader som har tillkommit och som är vårt ansvar, det tog vi höjd för redan när vi skrev avtalet med kommunen. Det finns saker som är svåra att överblicka över tid och därför togs den punkten med, säger Linus Niva, LKAB:s chef för samhällsomvandlingen i Kiruna.

Överenskommelsen som vi nu träffat med LKAB om 227 miljoner gör att kommunens kassaflöde blir något bättre och att vi får ersättning för de oförutsedda kostnader kommunen haft bakåt i tiden. Det handlar bland annat om ny infrastruktur som är en förutsättning för den fortsatta samhällsomvandlingen men också om tidigare infrastruktur som blivit skadad, till exempel läckage i fjärrvärmeledningar. Vi är glada över överenskommelsen som också många tjänstepersoner i kommunen bidragit till och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med LKAB! säger Kirunas kommunalråd Mats Taaveniku.

För ytterligare upplysningar: Mats Taaveniku, kommunalråd, telefonnummer: 070-3167477

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson