Granskning av detaljplan för västra Stenbacken

Röd markering anger planområdet.

Ett förslag till detaljplan för västra Stenbacken, fritidshus, finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 18 november – 9 december 2020.

Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare fritidshus. Planen reglerar även områden för båthus och parkering med plats för avfallskärl.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti