Samråd om detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1

Bilden är ett urklipp av plankartan.

Ett förslag till detaljplan för Kiruna flygplats, utvecklingsområde 1, del av Kiruna 1:310 finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 25 november - 16 december 2020.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området kring befintliga flygplatsterminalen, genom att medge etablering av flygplatshotell, resandeservice, kontor och andra verksamheter som har nytta att finnas i flygplatsens närhet. Samtidigt ska infartsvägar, parkeringar och angöringsområden förbättras.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti