Samråd om detaljplan för Katterjåkk, del av Riksgränsen 1:6 med flera

Ett förslag till detaljplan för Katterjåkk, del av Riksgränsen 1:6 med flera finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 25 februari – 18 mars 2021.

Syftet med planen är att möjliggöra ett attraktivt fritidshusområde i Katterjåkk. I planen utreds även möjligheten att förändra parkeringsområdet för husvagnar till ett fritidshusområde. Planen har även som syfte att öka allmänhetens möjlighet till ett aktivt friluftsliv och tillgänglighet till fjällmiljö.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti