Samråd om detaljplan för Jägarskolan 8:4 med flera

Planområdet markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för Jägarskolan 8:4 med flera, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 4 – 25 mars 2021.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnation av bostäder, kontor, mindre handel, park och parkering. Detaljplanen möjliggör också flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En av dessa är Kiruna kyrka.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti