Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Samråd om detaljplan för Jägarskolan 8:4 med flera

Planområdet markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för Jägarskolan 8:4 med flera, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 4 – 25 mars 2021.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnation av bostäder, kontor, mindre handel, park och parkering. Detaljplanen möjliggör också flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En av dessa är Kiruna kyrka.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti