Information till civila flygoperatörer vid Abisko helikopterflygplats

Försvarsmaktens Helikopterflottilj har informerat Kiruna kommun att Abisko helikopterflygplats endast får nyttjas av försvarssektorn och de myndigheter Fortifikationsverket samarbetar med, sedan arrendeavtal tecknats mellan Länsstyrelsen och Fortifikationsverket.

Försvarsmaktens Helikopterflottilj meddelar att civila flygoperatörer med tillhörande verksamhet, såsom tankar eller byggnader, skyndsamt ska ta bort dessa från Abisko helikopterflygplats.

Arrendeavtal med kartbild finns här: Arrendeavtal Abisko helikopterflygplats. , 3 MB.

För mer information hänvisas till Försvarsmaktens Helikopterflottilj, flygplatschef Tomas Gustafsson, på epost: tomas.x.gustafsson@mil.se eller telefon: 013-28 35 82.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari