LOVA avloppsinventering

Miljökontoret i Kiruna har fått bidrag från Länsstyrelsen, ett så kallat LOVA-bidrag för lokala vattenvårdsprojekt till att utföra en avloppsinventering av alla enskilda avlopp i Kurravaara, Laxforsen och Poikkijärvi.

Läs mer här: LOVA avloppsinventering

Vid frågor, kontakta miljökontoret: miljo@kiruna.se

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari