LOVA avloppsinventering

Miljökontoret i Kiruna genomförde en avloppsinventering av alla enskilda avlopp i Kurravaara, Laxforsen och Poikkijärvi under 2020‑2022. Inventeringen finansierades genom bidrag från Länsstyrelsen, ett så kallat LOVA-bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.

Varför inventerade vi?

Enskilda avloppsanläggningar kräver tillsyn och skötsel för att fungera och om avloppsvattnet inte renas ordentligt finns risk att närliggande dricksvattenbrunnar förorenas. Dessutom kan bristfälliga avlopp bidra till övergödningsproblem i sjöar och vattendrag.

Hur gick det till?

Större delen av Kurravaara inventerades sommaren 2020. Därefter fortsatte vi inventeringen i Laxforsen 2021 och i Poikkijärvi 2022.

Vi kontrollerade vilken sorts avloppsanläggning som fanns på fastigheten och hur den fungerade. Det innebar att vi tittade på slamavskiljaren, efterföljande brunnar, eventuell rening med luftningsrör och utsläppspunkt. Även slutna tankar kontrollerades.

Vad hände sen?

Efter inventeringen fick alla en inspektionsrapport om sin avloppsanläggning. I denna framgick det vad vi har sett och hur vi har bedömt avloppet. Om avloppet såg bra ut avslutades ärendet, men om det fanns brister som behövde åtgärdas gjorde vi en uppföljning.

Logotyp för LOVA-projektet

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Kristallen, entréplan, Stadshustorget 1

  Telefontider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Tisdag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Torsdag kl. 13.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

  Besökstider

  Måndag kl. 09.00–12.00
  Onsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 08.00–11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1, Kiruna
  981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Camilla Furvall