LOVA avloppsinventering

Miljökontoret i Kiruna har fått bidrag från Länsstyrelsen, ett så kallat LOVA-bidrag för lokala vattenvårdsprojekt till att utföra en avloppsinventering av alla enskilda avlopp i Kurravaara, Laxforsen och Poikkijärvi.

Varför inventerar vi?

Enskilda avloppsanläggningar kräver tillsyn och skötsel för att fungera och om avloppsvattnet inte renas ordentligt finns risk att närliggande dricksvattenbrunnar förorenas. Dessutom kan bristfälliga avlopp bidra till övergödningsproblem i sjöar och vattendrag.

Hur går det till?

Större delen av Kurravaara inventerades sommaren 2020, där vi har några fastigheter kvar att besöka. Därefter fortsätter vi i Laxforsen och Poikkijärvi. Ni behöver inte närvara vid platsbesöket, men om ni är hemma vid inspektionstillfället får ni gärna vara med.

Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Det innebär att vi kommer titta på slamavskiljaren, efterföljande brunnar, eventuell rening med luftningsrör och utsläppspunkt. Även slutna tankar kontrolleras. Arbetet för oss underlättas om brunnslock och luftningsrör är lättillgängliga och dekorationer borttagna.

Vad händer sen?

En tid efter inventering får du hem en inspektionsrapport om din avloppsanläggning. I denna framgår det vad vi har sett och hur vi har bedömt avloppet. Om avloppet ser bra ut avslutas ärendet, men om det finns brister som behöver åtgärdas gör vi en uppföljning. Du får då hem ett brev med information om vad som behöver åtgärdas och när det ska vara gjort. Detta kan variera beroende på vad som behöver åtgärdas.

Kostar det något?

Inventeringen är avgiftsfri, men om ditt avlopp har brister som behöver åtgärdas kan avgifter uppkomma.

 

Logotyp för LOVA-projektet

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen

  Telefontider:

  Måndag            kl. 9-12
  Tisdag               kl. 9-12
  Onsdag             kl. 10-14
  Torsdag             kl. 13-16
  Fredag               kl.  8-11 

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun, 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari