Samråd om detaljplan för del av Stenbrottet 2:1 med flera, Nunasvaara

Planområde ungefärligt markerat med röd streckad linje.

Ett förslag till detaljplan för del av Stenbrottet 2:1 med flera, Nunasvaara, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 10 juni – 1 juli 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för gruvindustri samt skapa möjlighet för transport till och från gruvområdet.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti