Samråd om detaljplan för Traktorn 10 och 11

Tomtindelning hävs inom rödmarkerat område.

Ett förslag till detaljplan för Traktorn 10 och 11 finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 8 – 22 september 2021.

Syftet med detaljplanen är att häva bestämmelser om tomtindelning för fastigheterna Traktorn 10 samt Traktorn 11 för att möjliggöra en sammanslagning av fastigheterna.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti