Samråd om detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 med flera, ändring

Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Ett förslag till detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 med flera, ändring, finns utställt för samråd i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 16 september – 7 oktober 2021.

Syftet med ändringen är att korrigera planbestämmelsegränser i två mindre delar i den nu gällande detaljplanen. Endast de delar som ändras prövas i denna detaljplan.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti