Samråd om detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 med flera, Västra gröna fingret

Planområdet ungefärligt markerat med blå linje.

Ett förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 med flera, Västra gröna fingret, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 4 – 26 november 2021.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även skotergarage och/eller parkering.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti