Samråd om detaljplan för del av Riksgränsen 1:8

Översiktskarta för del av Riksgränsen 1:8. Planområdet ungefärligt markerat med rött och landsgräns ungefärligt markerad med gul linje.
Planområdet ungefärligt markerat med rött och landsgräns ungefärligt markerad med gul linje.

Ett förslag till detaljplan för Riksgränsen 1:8, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 18 november – 17 december 2021.

Detaljplanens syfte är att med stor hänsyn till landskapsbilden möjliggöra för utveckling av besöksnäring och handel.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti