Granskning av detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 med flera, ändring

Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Ett förslag till detaljplan för del av Kurravaara, del av Kurravaara 6:2 med flera, ändring, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 15 december 2021 – 14 januari 2022.

Syftet med ändringen är att korrigera planbestämmelsegränser i två mindre delar i den nu gällande detaljplanen. Endast de delar som ändras prövas i denna detaljplan. Efter samrådet har även området för luftledning tagits bort.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti