Granskning av detaljplan för Jukkasjärvi 3:11

Illustration över vy mot nordöst

Ett förslag till detaljplan för Jukkasjärvi 3:11 finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 9 – 30 juni 2022.

Planens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Jukkasjärvi 3:11 i centrala Jukkasjärvi.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti