Samråd om detaljplan för Stadsparken

Illustration Stadsparken, vy från gamla brandstationen.
Illustration, vy från gamla brandstationen.

Ett förslag till detaljplan för Stadsparken finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 16 juni – 21 juli 2022.

Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av allmän platsmark, i form av en park. Planområdet ligger i direkt anslutning till den nya stadskärnan.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti