Granskning av detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera

Översiktskarta för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera. Planområdet markerat med rött.
Planområdet markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 30 juni – 23 augusti 2022.

Syftet med planen är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bland annat kyrkan och klockstapeln, men också nybyggnation av bostäder och centrumnära verksamheter (kontor, handel).

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti