Samråd om detaljplan för del av Kiruna 1:1, Viscariagruvan

Översiktskarta för del av Kiruna 1:1, Viscariagruvan. Planområde inom blå linje.
Planområde inom blå linje.

Ett förslag till detaljplan för del av Kiruna 1:1, Viscariagruvan, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 15 september – 6 oktober 2022.

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti