Granskning av detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, nordöst om Vinterleden

Översikt planområde del av Tuolluvaara 1:1, nordöst om Vinterleden
Planområdet markerat med blå linje enligt nuvarande förhållande.

Ett förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, nordöst om Vinterleden, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 6 – 28 oktober 2022.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även parkering.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti