Granskning av detaljplan för Riksgränsen 1:30 och Riksgränsen 1:143

Översiktsbild över planområdets läge.
Översiktsbild över planområdets läge.

Ett förslag till detaljplan för Riksgränsen 1:30 och Riksgränsen 1:143, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 15 december 2022 – 12 januari 2023.

Syftet med planen är att utöka byggrätter för bostäder inom fastigheterna Riksgränsen 1:30 samt Riksgränsen 1:143 i Katterjåkk. Båda fastigheterna har tidigare ingått i detaljplan Katterjåkk fritidshus, del av Riksgränsen 1:6 men har tagits ut och hanteras i en separat detaljplan. Förslaget var på samråd när den fortfarande var en del av Riksgränsen 1:6 och därför går den direkt till granskningsskede.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti