Granskning av detaljplan för del av Riksgränsen 1:8

Översiktskarta för del av Riksgränsen 1:8. Planområdet ungefärligt markerat med rött och landsgräns ungefärligt markerad med gul linje.
Planområdet ungefärligt markerat med rött och landsgräns ungefärligt markerad med gul linje.

Ett förslag till detaljplan för del av Riksgränsen 1:8, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 17 mars – 17 april 2023.

Detaljplanens syfte är att med stor hänsyn till landskapsbilden möjliggöra för utveckling av besöksnäring och handel.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti