Samråd om detaljplan för del av Jukkasjärvi 1:4, 1:5 och 1:22

Översiktskarta för del av Jukkasjärvi 1:4, 1:5 och 1:22. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Planområdet ungefärligt markerat i rött.

Ett förslag till detaljplan för del av Jukkasjärvi 1:4, del av Jukkasjärvi 1:5 och Jukkasjärvi 1:22, bostäder, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 20 april – 11 maj 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål genom avstyckning av fastigheten Jukkasjärvi 1:4 och del av 1:5 och 1:22.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti