Samråd om detaljplan för del av Högalid 5:6 med flera, Sandstensberget

Översiktskarta för del av Högalid 5:6 med flera, Sandstensberget. Planområdet ungefärligt markerat i grönt.
Planområdet ungefärligt markerat i grönt.

Ett förslag till detaljplan för del av Högalid 5:6 med flera, Sandstensberget, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 11 maj - 8 juni 2023.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder samt möjlighet för nybyggnation av vattentorn vid behov.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti