Granskning av detaljplan för Stadsparken

Illustration Stadsparken, vy från gamla brandstationen.
Illustration, vy från gamla brandstationen.

Ett förslag till detaljplan för Stadsparken finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 15 juni - 6 juli 2023.

Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av allmän platsmark, i form av en park. Planområdet ligger i direkt anslutning till den nya stadskärnan.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti