Granskning av detaljplan för del av Kiruna 1:1, del av Kiruna 1:173

Utdrag ur gestaltningsprogram för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173
Utdrag ur gestaltningsprogrammet. Källa: Outer Space arkitekter

Ett förslag till detaljplan för del av Kiruna 1:1 och del av Kiruna 1:173, krematorium, begravningsplats, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 22 juni - 25 augusti 2023.

Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för anläggande av ett nytt krematorium samt för en begravningsplats med tillhörande verksamheter.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti