Samråd om detaljplan för Gruvstadspark 5, Kiruna sjukhus med flera

Översiktskarta för Gruvstadspark 5, Kiruna sjukhus med flera. Planområdet markerat med gul, streckad linje.
Planområdet markerat med gul, streckad linje.

Ett förslag till detaljplan för Gruvstadspark 5, Kiruna sjukhus med flera, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 12 oktober - 2 november 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv förändring av markanvändningen från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. Denna fungerar som en buffertzon och anläggs i gränsområdet mellan staden och gruvan.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti