Granskning av detaljplan för del av Lombolo 12:1 med flera, Solvinden

Översiktskarta för del av Lombolo 12:1 med flera, Solvinden. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Ett förslag till detaljplan för del av Lombolo 12:1 med flera, Solvinden, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 17 november – 15 december 2023.

Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för småbostäder och förskola genom justering av gällande byggrätt utifrån samtida behov.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti