Granskning av ändring av detaljplan för Volymhandel och centrum

Illustration del av Tuolluvaara 1:1 med flera, volymhandel och centrum, ändring
Illustration av hur kulturhistoriska byggnader placeras intill lilla torget.

Ett förslag till detaljplan för Volymhandel och centrum, del av Tuolluvaara 1:1 med flera, ändring, finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden 15 februari – 7 mars 2024.

Pekinghuset, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska flyttas från befintlig placering i gamla Kiruna till kvarter 97 i Nya Kiruna Centrum. För att planenligt placera Pekinghuset i kvarter 97 krävs en planändring.

Mer information om ändring av detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti