Samråd om detaljplan för del av Bolaget 11:2 samt Lombolo 12:1, Lombiaviadukten

Översiktskarta för del av Bolaget 11:2, Lombolo 12:1, Lombiaviadukten. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Översiktskarta, planområdet ungefärligt markerat i rött.

Ett förslag till detaljplan för Del av Bolaget 11:2 samt Lombolo 12:1, Lombiaviadukten, flytt av kyrkan, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 22 februari - 14 mars 2024.

Syftet med detaljplanen är att ersätta Lombiaviadukten med en ny trafiklösning.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti