Dags att söka minoritetsspråksmedel för 2023

Föreningar, organisationer, kommunala verksamheter och företag kan nu söka minoritetsspråksmedel för 2023.

Som mångkulturell kommun och förvaltningskommun för tre nationella minoritetsspråk är Kiruna kommuns målsättning att uppfylla minoritetsspråklagarna, stärka och synliggöra de lokala kulturerna, aktivt arbeta för språken och stimulera användningen av finska, meänkieli och samiska.

I och med uppdraget som förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska, erhåller Kiruna kommun årligen ett statsbidrag. Detta fördelas bland annat på interna verksamheter som ska se till att kommunens arbete sker i linje med gällande lagstiftning, men även externa parter har möjlighet att ansöka om medel för planerade insatser och projekt.

Det är viktigt att kommunmedborgarna, speciellt barnen, känner en stolthet över sina kulturella rötter och att det är lika naturligt att prata som att höra dessa språk i hela samhället och i alla sammanhang.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas