Hjalmar Lundbohmsskolan

Illustration nya gymnasieskolan i Kiruna, så kallade Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall arkitekter

Kulturvärden både från gamla gymnasieskolan och gamla stadshuset

En del av gamla Hjalmar Lundbohmsgymnasiet är en del av gamla Kiruna praktiska ungdomskola (KPU) som var vida känd. Eleverna gjorde själva de smidesräcken i trappan som har olika symboler; som bil, el, pensel och som visar vilken utbildning som fanns. Dessa är omhändertagna och kommer vid tullfälle att sättas upp på nya skolan.

Arkitekt Bertil Hööks skiss över tillbyggnaden av KPU under 1960talet. Till denna ritades konstverket Experiment och även räckena i trapphusen. Skiss: kommunens byggarkiv

Vid gamla gymnasikeskolan fanns även två konstverk, det praktfulla Experiment och Rymdsymbol. Konstverket Experiment är 14,2 m högt och är nedplockad och kommer vid tllfälle att sättas upp vid nuvarande gymnasiseskolans entré. Rymdsymbol, med sockel gjuten av lärare, är placerad utanför huvudentren.

Del av Experiment. Foto: Clara Nyström
Konstnär Allan Wallberg med sin skiss över Experiment. Foto från kommunens arkivhandlingar

När gamla stadshuset Igloo uppfördes gjorde eleverna vid KPU flera föremål dit, som de vävda ranorna och lampor. Ranorna har nu kommit tillbaka till eleverna och är uppsatta i nya gymansieksolan som kallas för Kunskapsstaden.

Ranorna är märkta med nummer och KPU. Foto: Clara Nyström

Det första som möter i entren är tegel från gamla stadshuset. Härifrån kommer även paneler från den så kallade Päronsalen. Päronsalen var klädd med väggsektioner av päronträ och även lamporna tillverkade av Orrefors samt möblerna är flyttade till skolan. De flätade björkpanelerna från gamla kommunstyrelsesalen har fått nytt liv i en liten aula.

Panelen i Päronsalen. Foto: Clara Nyström

I Kunskapsstaden möts man av en stor välkommnade hall som präglas av tavlan Kiirunavaara av Axel Sjöberg från 1905. Denna gjordes till världsutställningen i Liege i Belgien 1906 för att visa upp Sveriges skatter i norr. Tavlan hängde från början i gamla Bolagsskolan, men flyttades sedan till gamla stadshuset Igloo där den hängde i decennier. Även denna kom alltå tillbaka till en skola.

Axel Sjöbergs Kiirunavaara. Foto Clara Nyström
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling