Stadshusets kulturvärden

Vad hände med gamla stadshuset Igloo?

Att klockstapeln, handtagen, det öppna vardagsrummet och några stora konstverk skulle tas med och planeras in i nya stadhuset Kristallen är nog känt. Men vad hände med resten?

Att Gamla stadshuset Igloo av Arthur von Schamlensee var en riktig kulturpärla undgick nog inte så många. Flera år innan rivningen gjordes inventeringar för att se vilka kulturvärden som hade sådana värden att de skulle flyttas.

Innan rivningen skedde togs sedan flera saker ner, med tanke att återbrukas. Det rör sig om stor mängd tegel, samtliga räcken i sten och trä, golvprov, fasta konstverk som sågades ut ur väggen, armatur, fönster, hela rum mm. För tillfället ligger dessa maganiserade och planering pågår för att återbruk i olika nybyggnadsprojekt.

Visste du att?

Talarstolen från gamla stadshuset Igloo är sparad. Denna sågades ur trappan innan rivningen. Talarstolen har ett socialhistoriskt värde då den förknippas med gruvstrejken 1969. Talarstolen är planerad att göras iordning för att kunna användas i stadshuset Kristallen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling