Kulturstigar

Leastaidiusleden Foto: Sofia Lagerlöf Määttä

Kulturstigar

Hur tog man sig fram innan bilarna kom? I kommunen så finns många stigar kvar som vittnar om detta. Poststigar och Rallarvägen - som hela liv och samhällen byggdes upp kring - är exempel på detta. Det finns även några iordninggjorda stigar med historiskt innehåll som berättar om olika förteelser, tex kan du gå en stadvanring i Kiruna och lära dig mer om stadens historia och hur den påverkas av stadsomvandlingen.

Midnattsolstigen

Efter leden finns det att antal informationstavlor om gruvbrytning, samerna, flora och fauna, midnattssol, norrsken med mera.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg

Kiruna bildsamling