Riksintressen

Riksintresse för kulturmiljövård

I Kiruna finns åtta områden som är utpekade som riksintrese för kulturmiljövård. Genom tydliga exempel på olika historiska verksamheter och processer ska riksintresseområdena tillsammans avspegla hela landets historia. Exempel i Kiruna är bruksmiljöer, stadskärnor, äldre brukningslandskap och en kyrkby.

Ett riksintresse ska skyddas för påtaglig skada. Riksintresset för Kiruna stad är under stark förändring, men även om rikintresset för mineral har företräde måste riksintresset för kulturmiljövård beaktas. Att flytta byggnader och den omfattande dokumenationen av byggnader och miljöer sätt att minska åverkan på riksintresset.


Visste du att?

I Vivungi finns en av norra Europas största koncentration av fångstgropar, runt 400 stycken! En fångstgrop är en grop grävd för att fånga framförallt vildren och älg i. Groparna i Vivungi ligger inom ett avgränsat område 40-50 meter från varandra. Här går det tydligt att se hur groparna stänger av passager i terrängen. Här finns även kokgropar och spår av stenåldersboplatser. Vivungi är ett av Kirunas riksintressen för kulturmiljövården och ligger lättillgängligt för besök.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling