Starten för hållbarhetsprojekt

Mats Jacobsson och Ann-Christin Samuelsson Kiruna kommun
Mats Jacobsson, LTU, och Ann-Christin Samuelsson, Kiruna kommun, var med i gruppen som hade social hållbarhet som ämne.

I december 2016 träffades deltagare i Kiruna Sustainability Center (KSC) för första gången på en kick-off i Kiruna.

Kiruna kommun har fått finansiering för att genomföra två projekt som ska fånga de affärsmöjligheter och den tillväxtpotential inom hållbarhet som stadsomvandlingen skapar. Tekniska Verken projektleder och utför projektet i samverkan med Kiruna kommun, RISE och LTU.

Kick-offen startade upp det gemensamma arbetet med hur Kiruna ska byggas smart och hållbart. Under två dagar kom det fram många tankar.
– Dag ett började med att ta fram förslag inom områdena social hållbarhet och cirkulär ekonomi. Samtalen har varit intensiva och vi har fått bra tankar från deltagarna, säger Mats Nilsson, initiativtagare och projektledare.

Under dag två diskuterades bland annat ekonomisk hållbarhet, energisystem, informations- och kommunikationsteknologi samt material- och avfallshantering.
– Det var intressant att få andra synvinklar från forskare som har mycket kunskap om områdena. De hade även kunskap om liknande projekt som pågår på andra ställen, säger Johan Mella, miljö- och energiingenjör på Tekniska Verken.

Några förslag som diskuterades var hur värme från framtidens avfallshantering kan återvinnas på nya sätt, hur digitala lösningar kan byggas in i framtidens hus och hur man med hjälp av digitala verktyg kan återvinna fönster från de delar av Kiruna som rivs.
– Vi tar med oss alla tankar och förslag som kommit upp under de här två dagarna och väljer sedan ut två till tre förslag som vi kan utveckla och testa i nya Kiruna, säger Joakim Norman, projektledare.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sandra Eriksson