Stadsomvandlingen är både en spännande utmaning och en möjliggörare. Den ger oss ett unikt tillfälle att från grunden skapa en smart och hållbar stad. I utvecklingen av en smart stad i ett arktiskt klimat finns stor potential för tillväxt och utveckling inom området hållbarhet. Det tycker vi ska komma samhällsmedborgare, näringsliv, kommun samt forskning och utveckling till godo. Det handlar om ekonomiskt, ekologisk och social hållbarhet.

Kiruna Sustainability Center är ett samarbete mellan flera organisationer och samarbetspartners. Vi som leder arbetet med Kiruna Sustainability Center drivs av att göra framtida Kiruna till en plats där det är enkelt att leva hållbart.

 

Kiruna kommun
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Kiruna kommun
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Tekniska verken i Kiruna
Kiruna kommun