Kirunamodellen är en problemlösningsmetod som kan hjälpa dig och dina kollegor att lösa problem, väcka kreativiteten och arbeta på ett nytt, annorlunda och mer effektivt sätt. Det centrala med Kirunamodellen är att den utgår från varje medarbetares erfarenheter och tar detta som grund för arbetet med att lösa problem och agera på möjligheter.

Kirunamodellen är en designinspirerad praktisk metod som gynnar samverkan, nya idéer och innovation. Den ger dig verktyg att förstå det verkliga grundproblemet, ta fram idéer på lösningar av problemet och förverkliga en handlingsplan för att arbeta med att lösa problemet.

Kirunamodellen – när vi behöver tänka nytt

Vi människor lär oss hur vi löser problem med minsta möjliga ansträngning och bildar vanor utifrån det. Vi känner snabbt igen en situation och tar till den lösning som hjälpt oss tidigare. Superfunktionellt, men ibland behöver vi hitta fler alternativ än ”första bästa”. Då kan vi dra nytta av den här metoden.

Kirunamodellen handlar om att inte komma med en lösning innan vi säkert förstått problemet. Vi behöver få en gemensam förståelse för det grundläggande problemet så att vi löser det verkliga problemet istället för symptom.

Till skillnad från traditionella problemlösningsmetoder som ofta är linjära och där man analyserar och sedan drar slutsatser och arbetar mot ett förutbestämt mål, så är Kirunamodellen en praktisk metod där man testar sig fram och går tillbaka i processen vid behov. I en innovativ process har man inte alltid ett tydligt mål framför sig när man börjar arbeta med problemet.

Genom att arbeta på det här sättet kan vi i ett tidigt skede upptäcka eventuella problem och därmed kunna förbättra våra idéer redan innan vi har en färdig lösning, vilket är både kostnadseffektivt och tidsbesparande.