Innovationsplattform Kiruna

För oss i Kiruna kommun har innovationsarbetet fokus på relationer och samverkan som leder till nya idéer, förbättrade arbetssätt och tekniska lösningar.

Innovationsplattform Kiruna är ett nätverk som ska stötta och vägleda innovationsarbete inom Kiruna kommunkoncern. Nätverket består av medarbetare från Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna. Plattformen arbetar för att utveckla arbetssätt som bryggar över traditionella förvaltningsgränser inom Kiruna kommun. Samverkan är nyckeln till innovationsarbete i hela organisationen.

Innovationsplattform Kiruna har utvecklat en problemlösnings- och samverkansmetod för att arbeta med innovation i offentlig sektor, som kallas för Kirunamodellen. Den är testad inom Kiruna kommuns verksamheter och utgår från medarbetares egna upplevelser av innovationsarbete inom Kiruna kommun. Kirunamodellen är en designinspirerad praktisk och kreativ metod som gynnar samverkan, nya idéer och innovation.

Vi har också skapat Innovationslek! - ett inspirerande och roligt verktyg för att arbeta med innovation i offentlig sektor. Här får du konkreta metoder för att bryta mönster, förstå problem och hitta lösningar som fungerar.

Innovation i Kiruna kommunkoncern

För oss är innovation är en pågående process där vi lär av varandra. Det är viktigt att varje medarbetare har tillit till sin egen handlingskraft och kompetens att förändra. Innovation ska komma från behov och önskan att förbättra eller utveckla och finnas nära medarbetaren.

Vi vill lösa problem tillsammans, vi vågar prova nya arbetssätt och vi utvärderar och itererar alltid med medarbetarens/avdelningens/
kundens/brukarens eller medborgarens bästa i fokus. Vi vill ha en lärande och reflekterande kultur med hög tillit där det är tillåtet att testa och misslyckas. Vi bygger upp organisationens kapacitet och förmåga att möta utmaningar och hitta nya lösningar. Utmaningar ser vi som möjligheter att utveckla vår service och våra verksamheter.

Läs mer om innovation i offentlig sektor.

Kontakta oss för mer information eller om du behöver hjälp med att komma igång med innovationsarbete.